ไม่มีหมวดหมู่

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
              ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. โค้ชฯ และ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ จำนวน 22 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)