ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสุบิน สอนอินทร์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ หมู่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

>> ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสุบิน สอนอินทร์

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซ.ม. บนถังน้ำใส ขนาด 14 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 (น้ำพุ)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 (น้ำพุ)

สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพื้นและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

 

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

>> ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่องสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม/ซม. บนถังน้ำใสขนาด 14 ลบ.ม. ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบลาตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565