Day: มิถุนายน 10, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

>> ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ม.8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง)

>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ม.8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง)