Day: มกราคม 18, 2023

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านเนินไม้แดง – บ้านตาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านเนินไม้แดง – บ้านตาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาขอซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาก่อสร้างถนน สายบ้านเนินไม้แดง – บ้านตาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาขอซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาก่อสร้างถนน สายบ้านเนินไม้แดง – บ้านตาล

ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

⇒ คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพระเสด็จ พ.ศ. 2566

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
          ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 กำนันตำบลทุ่งยั้ง ผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ และผู้ใจดี ร่วมจัดของรางวัลและอาหาร เครื่องดื่มให้กับเด็กๆ
🌟 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5
🌟 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ
🌟 เด็กในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ได้ร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยกิจกรรมจัด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 โดยมี นายศิวัช ฟูบิน นายอำเภอลับแล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

⇒ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565