การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

⇒ บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

⇒ คู่มือ นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566