ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (ถนนสายน้ำพุบ้านนางเอี้ยง มาน้อย ม.8)

⇒ ประกาศเทศบาลบตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (ถนนสายซอยบ้านนายสุริยัน วงษ์ดา ม.5)