วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
          ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 กำนันตำบลทุ่งยั้ง ผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ และผู้ใจดี ร่วมจัดของรางวัลและอาหาร เครื่องดื่มให้กับเด็กๆ
🌟 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5
🌟 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ
🌟 เด็กในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ได้ร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยกิจกรรมจัด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 โดยมี นายศิวัช ฟูบิน นายอำเภอลับแล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้