ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

⇒ คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพระเสด็จ พ.ศ. 2566

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566