ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ

สำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เลขที่ 99/11 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทร. 
055-479726
โทรสาร. 0-5547-9727

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสือราชการ

saraban-phrasadet@lgo.mail.go.th

thungyang_go@hotmail.co.th

Website : http://www.phrasadet.go.th

Facebook : ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล