ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคาการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคาการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18/07/2019

304

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล