ขอประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-067 สายพระเสด็จ-หนองเซา หมู่ที่ 9, 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ขอประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-067 สายพระเสด็จ-หนองเซา หมู่ที่ 9, 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

19/08/2019

552

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล