ขอประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเทศตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ขอประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเทศตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

06/09/2019

318

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล