ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนภาษีและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนภาษีและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2562

06/09/2019

348

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล