สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ

24/01/2020

362

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล