สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1

24/01/2020

349

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล