ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง)

28/02/2020

230

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล