ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่ง ช่วงที่ 2 หมู่ 5 (จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่ง ช่วงที่ 2 หมู่ 5 (จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/03/2020

236

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล