ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

20/04/2020

791

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล