สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล. จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5


สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล. จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5

14/05/2020

270

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล