รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานงบประมาณปี 63 รอบ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63)


รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานงบประมาณปี 63 รอบ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63)

04/06/2020

291

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล