แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จ


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

 

 

 

26/10/2016

282

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล