ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดรับตรวจรับพุสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล.จากบ้านนายแบน ขุดขำ - บ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ม.5


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดรับตรวจรับพุสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล.จากบ้านนายแบน ขุดขำ - บ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ม.5

19/06/2020

186

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล