ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ

23/06/2020

294

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล