ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง 2563


ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนมกราคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนเมษายน 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนกันยายน 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

ข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง เดือนธันาวาคม 2563

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

207

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล