ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18/08/2020

266

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล