ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อขยะโดยวิธีฝังกลบ (Controlled Dump) บ่อขยะเทศบาลตำบลพระเสด็จ ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อขยะโดยวิธีฝังกลบ (Controlled Dump) บ่อขยะเทศบาลตำบลพระเสด็จ ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

24/08/2020

193

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล