ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านหนองเซา)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านหนองเซา) 

17/09/2020

152

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล