สัญญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) ม.9


สัญญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) ม.9

27/10/2020

185

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล