สัญญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษา


สัญญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษา

27/10/2020

184

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล