ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ที่ 8)

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล