ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านเนินไม้แดง) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านเนินไม้แดง) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)

27/01/2021

145

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล