สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลื่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี้ ม.7,8 ต่อจากเดิม)


สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลื่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี้ ม.7,8 ต่อจากเดิม)

16/02/2021

159

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล