สัญญาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์ คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง


สัญญาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์ คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง

03/03/2021

119

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล