ขอประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ขอประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

02/09/2021

61

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล