ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)

07/10/2021

21

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล