ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเปิด-ปิด และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเปิด-ปิด และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8)

25/11/2021

4

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล