ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน


ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน

23/05/2017

546

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล