ติดต่อเทศบาล


ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ

สำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เลขที่ 99/11 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทร. 
055-479726
โทรสาร. 0-5547-9727

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสือราชการ

saraben-phrasadet@lgo.mail.go.th

Website : http:// www.phrasadet.go.th

Facebook : ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล
 

26/10/2016

1534

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล