ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือก ในการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือก ในการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

20/07/2017

513

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล