ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีปรัะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีปรัะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/03/2018

488

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล