ประกาศผลผู้ชนะการเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเสริฐ เกิดสา - บ้านนายรณรงค์ เรือนคำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ประกาศผลผู้ชนะการเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเสริฐ เกิดสา - บ้านนายรณรงค์ เรือนคำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

30/04/2018

454

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล