ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10 ตำบลทุ่งยั้ง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10 ตำบลทุ่งยั้ง

17/07/2018

425

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล