ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ปั๊มตามี - พงกะชี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง


ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ปั๊มตามี - พงกะชี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง

06/08/2018

417

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล