ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ

 

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดวรดิตถาวาส (วัดตลิ่งต่ำ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

          ขอเชิญคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หมู่ที่ 5, 7, 8 และหมู่ที่ 10 ทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  ดังนี้

                   1. เรื่องบัตรประจำตัวคนพิการ  เช่น  การทำบัตรประจำตัวคนพิการ  การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตร สูญหายต้องดำเนินการอย่างไร  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

                   2. เรื่องการกู้เงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์              

                   3. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ  การฝึกอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

                   4. ความรู้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ  การขอรับกายอุปกรณ์  การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล

 

***********************************************

 

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางบ้านเนินซ่าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

          ขอเชิญคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หมู่ที่  6 และหมู่ที่ 9  ทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  ดังนี้

                   1. ความรู้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ การขอรับกายอุปกรณ์  การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง

                   2. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ  การฝึกอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

                   3. เรื่องบัตรประจำตัวคนพิการ  เช่น  การทำบัตรประจำตัวคนพิการ  การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

                   4. เรื่องการกู้เงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

10/08/2018

307

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล