ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง(ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง(ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้

10/09/2018

412

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล