ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 162 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 16 บ่อ บริเวณถนนลาดยางสายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่

11/09/2018

368

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล