สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10

19/09/2018

828

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล