ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์น้ำและน้ำเสียในชุมชน


ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์น้ำและน้ำเสียในชุมชน

21/09/2018

403

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล