ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง


ประกาศ  เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8

25/09/2018

329

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล