สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8


สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8

09/10/2018

2958

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล